RaketoModelářskýKlub Praha

RAKET MODEL KLUB PRAHA

modelářský klub p.s.

PROPOZICE RA-16
15. SETKÁNÍ PŘÍZNIVCŮ VELKÝCH RAKET
S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
(NESOUTĚŽNÍ SETKÁNÍ)

Pořadatel : RMK Praha, reg.číslo 123, IČO:67779549
Datum konání : sobota 28. 9. 2019 ( 27.9. až 29. 9. 2019)
Místo : Letiště BEZNO, mezi obcemi Bezno a Chotětov (viz mapka).
GPS: 50°21'27.1"N 14°48'14.3"E
Bezpečnostní komisař : Petr Vysloužil (CZE 123-003, TRA 12269 / L2)
Účastníci : Členové SMČR a ostatní
Pravidla : Národní pravidla pro velké rakety a polomakety
(viz. http://www.svazmodelaru.cz/odbornosti/kram/w2/index.php?a=90)
dle následující specifikace
Raketové modely - Velké „High-Power“ i menší rakety, show-modely, experimentální rakety,…
- před startem bude prováděna zevrubná přejímka modelů
- počet modelů na účastníka není omezen
- modely musí vyhovovat požadavkům bodů 2.1, 3.1, 3.3, 3.4
- Vyznačení „CP“ dle bodu 3.5 se nevyžaduje u modelů s ověřenými letovými
charakteristikami,nebo pokud je předpoklad dostatečné stability zjevný.
- Při podezření na dosažení hmotnostního limitu (20kg) bude model převážen.
Raketové motory - pořadatel nezajišťuje
- účastník se zavazuje použít pouze takové raketové motory, které odpovídají
specifikacím v bodech 2.2 a 3.2
- maximální impuls jednotlivého motoru 2540 Ns.
- maximální celkový impuls motorů v modelu 2540 Ns.
- náležitosti pro použití motorů, ani motory samotné, nebudou předmětem
přejímky modelů
Hodnocení - neprovádí se, protože akce je nesoutěžní
-v průběhu akce mohou být sbírána data pro pozdější statistické zpracování
Další požadavky - maximální dostup modelu (AGL) 1500m !!!
Startovací zařízení : Pořadatel nezajišťuje !
Rampy musí být dostatečně dimenzované pro vypouštěné modely
Modely s motory o impulsu větším než 40 Ns musí být startovány
elektrickým startovacím (odpalovacím) zařízením
Startovné (žáci zdarma): 200,- Kč, (žáci do 15 let zdarma)
Cestovné : pořadatel nehradí
Možnosti ubytování: je možné kempování na vyhrazené ploše letiště ve vlastních stanech
Kontakty Petr Vysloužil, tel.: +420 603 461 444, mail: petrvys“zavináč“volny.cz, www.rmkpraha.cz
Přihlášky : Přihlášky zasílejte do 23. září 2019
Plánovaný průběh akce :
Pátek 27. září od 12:00 příjezd organizátorů, příprava startoviště a zázemí
od 14:00 příjezd účastníků, příprava, tréningové a zkušební lety
večer posezení, diskuse, grilování, …..
Sobota 28. září 08:30 – 10:00 hod. příjezd a presentace účastníků, příprava modelů
10:00 – 10:30 hod. zahájení, organizační schůzka, hromadné fotografování
10:30 – 18:00 hod. létání s modely
18:00 – ? hod. závěr, úklid a likvidace startoviště, odjezd části účastníků
večer posezení, diskuse, grilování, …..
Neděle 29. září dopoledne tréningové a zkušební lety, konečný úklid plochy, odjezd
Změna programu vyhrazena !!!

Poznámka :
Účastníci před každým startem vyplní, podepíší a předají startovní lístek bezpečnostnímu komisaři při přejímce
Doplňující informace : Pořadatel doporučuje sjednaní vlastního pojištění pro tuto akci jednotlivým
účastníkům ! Občerstvení zajištěno.

Občerstvení NENÍ zajištěno.

K dispozici bude po celou dobu akce PB gril, el. konvice na ohřívání vody, mobilní WC
Co můžete čekat?
Nabízíme každému zajištěné a nikým nerušené polétání a dobré zázemí.
Potkáte zde spousty zajímavých lidí co věci rozumí a jsou ochotni se o své dlouholeté zkušenosti podělit.
A samozřejmě, vypustíme spousty raket (které se stávají rok od roku stále většími a dokonalejšími) !!
V rámci akce je možno vypouštět a startovat s modely raket od malých po velké „High-
Power“, raketové modely experimentální, modely FAI i tzv. „SHOW“ modely.


Popis cesty na letiště: (Popsáno ve směru komunikace D10 Praha - Turnov) Sjeďte na EXITU 27
„Benátky n.J.“ směrem na Benátky n.J. (silnice č. 272 ) . Jet stále po silnici č. 272 přes obce Zdětín a
Chotětov směrem na obec Bezno. Cca 2km za obcí Chotětov je odbočka VPRAVO (asfalt) na letiště.
POZOR silnice č. 16 (Jizerní Vtelno/Bezno a Mělnické Vtelno/Bezno) je uzavřena!
Další možnost je EXIT 33, po silnici 275 na Horky nad Jizerou, Chotětov, dále 272 směr Bezno.
Šťastnou cestu! POZOR: DBEJTE ZNAČEK A POKYNŮ POŘADATELŮ !


Za RMK Praha
Petr Vysloužil
   Pozvánka Bezno 2019 ke stažení



Pokud jste se akce zúčastnili a nafotili nejaké pěkné fotky, neváhejte nám je poslat na adresu bezno2019/zavinac/rmkpraha.cz Děkujeme
Jednotlivé fotky do emailu, vetší množství fotek uložte někde na netu (třeba ulozto.cz) a zašlete jen odkaz.













ROK 2015

ROK 2013

ROK 2012