RaketoModelářskýKlub Praha

RAKET MODEL KLUB PRAHA

modelářský klub p.s.

PROPOZICE RA-15
14. SETKÁNÍ PŘÍZNIVCŮ VELKÝCH RAKET
S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
( VEŘEJNÉ NESOUTĚŽNÍ SETKÁNÍ)

Pořadatel : RMK Praha, reg.číslo 123, IČO:67779549
Datum konání : sobota 29. 9. 2018 ( 28.9. až 30. 9. 2018)
Místo : Modelářské letiště Koprník, nedaleko Mnichova hradiště (viz mapka).
GPS: 50°28´42.99 N 15°0´20.99 E
Bezpečnostní komisař : Petr Vysloužil (CZE 123-003, TRA 12269 / L2)
Účastníci : Členové SMČR a ostatní
Pravidla : Národní pravidla pro velké rakety a polomakety
(viz. http://www.svazmodelaru.cz/odbornosti/kram/w2/index.php?a=90)
dle následující specifikace
Raketové modely - Velké „High-Power“ i menší rakety, show-modely, experimentální rakety,…
- před startem bude prováděna zevrubná přejímka modelů
- počet modelů na účastníka není omezen
- modely musí vyhovovat požadavkům bodů 2.1, 3.1, 3.3, 3.4
- Vyznačení „CP“ dle bodu 3.5 se nevyžaduje u modelů s ověřenými letovými
charakteristikami,nebo pokud je předpoklad dostatečné stability zjevný.
- Při podezření na dosažení hmotnostního limitu (20kg) bude model převážen.
Raketové motory - pořadatel nezajišťuje
- účastník se zavazuje použít pouze takové raketové motory, které odpovídají
specifikacím v bodech 2.2 a 3.2
- maximální impuls jednotlivého motoru 2540 Ns.
- maximální celkový impuls motorů v modelu 2540 Ns.
- náležitosti pro použití motorů, ani motory samotné, nebudou předmětem
přejímky modelů
Hodnocení - neprovádí se, protože akce je nesoutěžní
-v průběhu akce mohou být sbírána data pro pozdější statistické zpracování
Další požadavky - maximální dostup modelu (AGL) 1500m !!!
Startovací zařízení : Pořadatel nezajišťuje !
Rampy musí být dostatečně dimenzované pro vypouštěné modely
Modely s motory o impulsu větším než 40 Ns musí být startovány
elektrickým startovacím (odpalovacím) zařízením
Startovné (žáci zdarma): 150,- Kč pro členy SMČR, 200,- Kč pro ostatní účastníky (zahrnuje občerstvení)
Cestovné : pořadatel nehradí
Možnosti ubytování: je možné kempování na vyhrazené ploše letiště ve vlastních stanech
Kontakty Petr Vysloužil, tel.: +420 603 461 444, mail: petrvys“zavináč“volny.cz, www.rmkpraha.cz
Přihlášky : Přihlášky zasílejte do 23. září 2018 z důvodu včasného zajištění
občerstvení pro všechny účastníky na výše uvedené kontakty !!!
Plánovaný průběh akce :
Pátek 28. září od 12:00 příjezd organizátorů, příprava startoviště a zázemí
od 15:00 příjezd účastníků, příprava, tréningové a zkušební lety
večer posezení, diskuse, grilování, …..
Sobota 29. září 08:30 – 10:00 hod. příjezd a presentace účastníků, příprava modelů
10:00 – 10:30 hod. zahájení, organizační schůzka, hromadné fotografování
10:30 – 18:00 hod. létání s modely
18:00 – ? hod. závěr, úklid a likvidace startoviště, odjezd části účastníků
večer posezení, diskuse, grilování, …..
Neděle 30. září dopoledne tréningové a zkušební lety, konečný úklid plochy, odjezd
Změna programu vyhrazena !!!

Poznámka :
Účastníci před každým startem vyplní, podepíší a předají startovní lístek bezpečnostnímu komisaři při přejímce
Doplňující informace : Pořadatel doporučuje sjednaní vlastního pojištění pro tuto akci jednotlivým
účastníkům ! Občerstvení zajištěno.
Co můžete čekat?
Nabízíme každému zajištěné a nikým nerušené polétání a dobré zázemí.
Potkáte zde spousty zajímavých lidí co věci rozumí a jsou ochotni se o své dlouholeté zkušenosti podělit.
A samozřejmě, vypustíme spousty raket (které se stávají rok od roku stále většími a dokonalejšími) !!
V rámci akce je možno vypouštět a startovat s modely raket od malých po velké „High-
Power“, raketové modely experimentální, modely FAI i tzv. „SHOW“ modely.

Popis cesty na letiště:(Popsáno ve směru rychlostní komunikace Praha - Turnov) Sjedete na EXITU 53
„Bakov n.J. silnice R10 ( E65 ) . Najet na silnici č. 276 směr Kněžmost. Cca 1,5 km za obcí BUDA je
křižovatka „Y“ se zrcadlem a po pravé straně u silnice osamělá chalupa (křižovatka je dobře viditelná na
leteckém snímku), ihned za parcelou odbočit doprava ( k silu ). Asi 300m před silem je na volném
prostranství odbočka doprava na letiště ( závora ). Šťastnou cestu!

POZOR: DBEJTE ZNAČEK A POKYNŮ POŘADATELŮ !


Za RMK Praha
Petr Vysloužil
   Pozvánka Koprník 2018 ke staženíPokud jste se akce zúčastnili a nafotili nejaké pěkné fotky, neváhejte nám je poslat na adresu koprnik2017@rmkpraha.cz Děkujeme
Jednotlivé fotky do emailu, vetší množství fotek uložte někde na netu (třeba ulozto.cz) a zašlete jen odkaz.
ROK 2015

ROK 2013

ROK 2012